07.10.2020

Elektroodpad nepatří do komunálního odpadu

V roce 2016 se v celosvětovém měřítku vytvořilo až 49 milionů tun elektroodpadu, což v přepočtu na jednoho obyvatele Země představuje až 6 kilo. Z takového množství bychom dokázali postavit asi 4.500 Eiffelových věží. Odhaduje se, že do roku 2021 stoupne toto číslo na více než 57 milionů tun.

Rychlý život a konzum bez rozmýšlení

Ledničky, myčky nádobí, televizory, klimatizace, ale i počítače, zářivky či vysavače jsou již dnes automatickou výbavou domácností. Stali se běžnou součástí našich životů a usnadňují nám uspěchané dny. Vnímáme je jako spotřební zboží, který se po dosloužení jednoduše vymění za nový kus. Kam však většina vyřazených spotřebičů putuje? Nejednou končí při kontejnerech na komunální odpad, ale i na nelegálních skládkách při okrajích cest. Mnohé přístroje jsou přitom vyrobeny z komplexní směsi vzácných materiálů, zahrnujících zlato, stříbro, měď, platinu, palladium, lithium, kobalt a další cenné prvky. Elektronická zařízení však obsahují toxické těžké kovy, jako je olovo, rtuť, kadmium a beryllium, plasty a nebezpečné chemikálie. Zatímco hodnotné suroviny je možné recyklovat, toxické a nebezpečné látky mohou vážně poškodit lidské zdraví i životní prostředí.

Nevyhazujme. Renovujme!

Přestože je vývoj a pokrok nezastavitelný, přináší s sebou i úskalí v podobě vyřazených počítačů a notebooků. Dát šanci použitému stroji se přitom vyplatí. Kromě toho, že renovovaná technika kvalitou nejednou předčí i méně kvalitní nové kusy, odlehčí skládky od množství elektroodpadu. Současně přispívá k udržitelnosti, která se lety značně narušila.

Ekologické smýšlení tak vede i nás, techsaverů, ke snaze o vytvoření hezčího a ekologičtějšího světa. V něm přinášejí prémiové počítače známých výrobců hodnotu i svým uživatelům. Léty ověřený proces neustále vyladit a zákazníkům přinášíme hodnotu znásobenou naším zeleným rukopisem. Každý z nás se může stát techsaverem. Stačí odhalit benefity renovované výpočetní techniky a její nákupem tak vytvořit prostor pro lepší svět.

 

Lednice a freony

Ozónová vrstva je jakýsi filtr, který brání pronikání UV záření ze slunce na Zem. Její narušením dochází k vyššímu průniku ultrafialového záření, které poškozuje buňky a tkáně. Jednou z látek, které výrazně poškozují ozonovou vrstvu, jsou freony. Ty jsou významně zastoupeny v starších typech chladniček i ve sprejích. Zatímco při běžných podmínkách nemají žádný negativní účinek, nebezpečnými se stávají při úniku do ovzduší. Ačkoliv je dnes už jejich výroba a recyklace přísně regulována, v důsledku své dlouhé životnosti budou ozónovou vrstvu narušovat i více než 200 let.

Monitory a těžké kovy

Běžné počítače obsahují množství těžkých kovů jako olovo, fosfor, kadmium či rtuť. Tyto toxické látky se nacházejí zejména na základní desce či v bateriích. Z ekologického hlediska je však zdaleka nejnebezpečnější částí počítače monitor. Běžný CRT monitor obsahuje na rozdíl od modelů s plochými obrazovkami více než 2,5 kilogramu nebezpečného olova. Pokud je monitor funkční, olovo chrání uživatele před rentgenovými paprsky, které v monitoru vznikají. Jelikož je zalité ve skleněných trubicích, nepředstavuje žádné nebezpečí. Pokud se však dostane na skládku, dříve či později se trubice poškodí a olovo znečistí okolní prostředí. Přestože se tyto monitory stávají minulostí, možná by bylo překvapivé zjištění, že je má stále mnoho lidí ještě doma a neví, co s nimi.

Smartphony a vzácné kovy

Snad nejrychlejší je životní cyklus oblíbených smartphonů. Ty také obsahují vzácné kovy včetně zlata, stříbra, mědi, platiny a palladia. Samozřejmě, hodnotu majetku nám rozebrání jednoho či dvou kusů telefonů nijak nezvýší. Zato rozebrat milión mobilních telefonů již stojí za námahu: z takového množství lze získat 16 tun mědi, 350 kilo stříbra, 34 kilo zlata a 15 kilo palladia. Je proto důležité, aby tyto vzácné materiály neskončily na skládce nebo ve spalovně.

Nedostatek materiálů na výrobu elektroniky

V roce 2016 byla odhadovaná hodnota využitelných materiálů v globálním elektronickém odpadu 64,6 miliard dolarů. Pouze 20 procent z nich bylo správně recyklovaných. Vzhledem k rostoucí poptávce po elektronice tak postupně začínají výrobci čelit nedostatku surovin potřebných k výrobě svých výrobků. I proto se opětovné použití materiálů z vyřazených výrobků začíná kromě ekologického rozměru posouvat i do ekonomických dimenzí. Aby se však recyklace mohla provést, je třeba oddělit elektroodpad od běžného odpadu domácností.

Berme ohled na přírodu při zbavování se elektroodpadu

Elektroodpadu se umíme zbavit předáním v prodejně, kde jsme si právě koupili nový kousek techniky či elektrospotřebič do domácnosti. Odevzdat ho můžeme i do odděleného sběru sběrných dvorů, které ho bezplatně převezmou a mnohé obce i města pořádají sběrné akce několikrát do roka.

Elektroodpad nejednou obsahují látky, které mohou při neodborné manipulaci uniknout do okolního prostředí a ohrozit tak zdraví a život nás všech. Věříme, že pokud bychom si všichni byli vědomi těchto rizik, zřejmě bychom se k separování elektroodpadu stavěli zodpovědněji. Velká část totiž v důsledku vyhození do komunálního odpadu končí na skládkách, kde hrozí například i kontaminace spodních vod z uvolněných toxických chemikálií. Přispějme proto ke zvýšení povědomí o důležitosti recyklace a chovejme se zodpovědně i vůči sobě samým. Koupí renovované výpočetní techniky šetříme životní prostředí a současně si můžeme dopřát prémiový kousek s nejlepším poměrem ceny a kvality.

1